Tourisme Alsace France
Nos sites thématiques
Mijn reisverslag

History

De Elzas bezit een indrukwekkend historisch erfgoed! Vestingen, Maginotlinie, versterkingen, kerken, overblijfselen uit de eerste en de tweede wereldoorlog,...

Van 58 voor Christus tot 750

Alles begint in 58 voor Christus, het moment waarop de Romeinen de Elzas de geschiedenis binnenloodsen.

In de 5e eeuw vallen de Alemannen de Elzas binnen. Ze worden algauw vervangen door de Merovingers, die met medewerking van de Kerk de regio reorganiseren.

Rond 625-630 duikt de benaming Elzas voor het eerst op. Het is op dat moment een hertogdom, dat rond 740-750 uiteenvalt. De splitsing in twee delen stemt overeen met de huidige departementen.

Van de 9e tot de 15e eeuw

In 842 ligt de Eed van Straatsburg, opgesteld in de Teudisca lingua (Oudduits) en in het Romaans (Oudfrans), aan de basis van de verdeling van het Europa van Karel de Grote.

In de 11e eeuw stichten de Ottonen het Duitse keizerrijk, waarvan de Elzas een belangrijk centrum is.

Van 1048 tot 1054 Leon IX, Elzasser paus, moderniseert de Kerk.

In de 12e eeuw vestigen de Hohenstaufers hun keizerlijke macht vanuit de Elzas en bouwen er steden, waaronder Haguenau een hoofdstad is.

In de 14e eeuw worden de steden vrij en tien van hen richten in 1354 een verbond op, de Tienstedenbond. De gotiek, waarvan de kathedraal van Straatsburg een parel is, weerspiegelt de welvaart van de streek. De landbouw en de handel doen hun voordeel met de Rijnas en de verbinding met Italië (Sint-Gothard).

In de 15e eeuw is de Elzas een intellectuele thuishaven, bevorderd door de boekdrukkunst waarvan de eerste resultaten verschijnen.

Van de 16e tot de 19e eeuw

De regio is de smeltkroes van het humanisme en de reformatie, de stellingen van Luther kennen een groot succes en veroorzaken in 1525 de boerenopstand, die hardhandig wordt neergeslagen.

De Renaissance in de Elzas komt tot uitdrukking in de architectuur, die de steden van prachtige openbare gebouwen en herenhuizen voorziet. Het Retabel van Issenheim van Grunewald kenmerkt de overgang naar de Renaissance, met een opmerkelijk en buitengewoon meesterschap in de schilderkunst.

De welvaart wordt op brutale wijze onderbroken door de Dertigjarige Oorlog. De Elzas wordt verwoest. De vrede van 1648 betekent een geleidelijke integratie van de provincie in het Franse Koninkrijk.

Straatsburg wordt in 1681 door Lodewijk XIV ingenomen, de Rijn wordt de staatsgrens. De heropbouw en de religieuze herovering door de katholieke kerk zorgen voor een nieuwe impuls. Het is de bloeiperiode van de barok en het classicisme, Franse en Duitse invloeden komen samen in religieuze en profane gebouwen. Het is het gouden tijdperk van de orgelbouw, die een uniek erfgoed heeft nagelaten.

De Revolutie van 1789 voltooit de integratie in de Franse staat. Tijdens de Napoleontische periode levert de Elzas heel wat manschappen en materieel aan het leger.

Na 1815 en een bezetting maakt de regio een ernstige economische crisis mee. De rijke handelaren moderniseren de economie en passen ze aan, waardoor die rond 1850 dankzij de industriële heropleving uit de recessie raakt. De modernisering van economie en steden wordt voortgezet…

Sinds 1871 vormen de Elzas en het noorden van Lotharingen een Duits Rijksgebied.

De Elzas wordt in 1918 aan Frankrijk teruggegeven en kent een speciaal stelsel met voornamelijk Duitse sociale wetgeving. De eerst bloeiende industrie ondergaat de economische crisis (1930) en lijdt vervolgens onder het begin van de Tweede Wereldoorlog.

Van 1940 tot 1944/45 gaat de regio onder het nazi-juk gebukt.

Sinds 1949

In 1949 voegt de Raad van Europa zich bij de eerste Europese organisatie in Straatsburg, de Centrale Commissie voor de Rijnvaart. Het Europees Parlement vergadert er en het Europees Hof van de Mensenrechten heeft er zijn zetel. Straatsburg is, net als Genève, de enige stad die geen hoofdstad is en toch internationale instellingen huisvest.

1979 Het Europees Parlement, verkozen met algemeen kiesrecht, vestigt zich in Straatsburg. Daar bevinden zich reeds het Europees Hof van de Mensenrechten, het Europees Jeugdcentrum, de televisiezender ARTE, het Eurokorps en de Vereniging van Europese Regio’s… De Elzas bevestigt hiermee zijn plaats in het hart van Europa.

1994 - 1999 Bouw van het nieuwe Europese parlementsgebouw.